Wprowadź login

Ważne zmiany w logowaniu od 14 września

Wprowadzamy tzw. silne uwierzytelnianie klienta (ang. SCA). To znaczy, że od 14 września do bankowości internetowej i mobilnej zalogujesz się inaczej - równocześnie zyskując jeszcze większe bezpieczeństwo. Sprawdź, co się zmieni i co możesz zrobić, aby dalej wygodnie bankować tak, jak chcesz. więcej